redni broj
81
inv br
MKN Z 3247
broj knj. ulaska
RI XV, IV 11
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
naziv predmeta
Bataljonska zastava
naslov
autor
signatura
tehnika
slikanje, šivenje
materijal
pamucno platno
dimenzije u cm
131 x 117
1-8 smještaj
MKN I
depo
1, veliki drveni ormar
izložba
nacin akvizicije
Iz dvors ke zaostavštine
datum akvizicije
izvor akviz icije
stanje
Zastava je na nekoliko mjesta
projedena, a ispod bijelog ruba koji je
najviše propao sa donje strane je
našiveno bijelo platno.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
T. Jovic
graficka obrada
A. Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ZBIRKA ZASTAVA MKN
NMCG DATA
Strana 81 od91