redni broj
139
inv br
MKN NN 2754
raniji inv br
RI VIII 163
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Jaketa
lokalni naziv
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje (šivenje), zlatovez
materijal
tkanina - pliš, zlatni gajtani i niti, platno
dimenzije
41x44; duž. rukavi - 57
težina
smještaj
MKN
depo
1, or. 14
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1947
izvor akvizicije
Đuranovic V. Ljubica, za sumu od 1200
dinara. Djelovodni protokol broj
904/1947.
stanje
Fragmentarno oštecena. Na nekoliko
mjesta (leda i rukavi), ispod veza coha
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 139 od 391