redni broj
97
inv br
MKN NN 2712
raniji inv br
RI VIII 246
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Dokoljenice
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
valjanje, krojenje, šivenje
materijal
tkanina - sukno, c oha, gajtan
dimenzije
32 x40 (gornja ivica)
težina
smještaj
MKN
depo
1, kasa pol. 9
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1948
izvor akvizicije
Subotic Jove, Herceg Novi, za sumu od
400 dinara. Djelovodni protokol
797/1948.
stanje
Fragmentarno oštecene. Platno na
donjem rubu pokidano.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 97 od 391