redni broj
91
inv br
MKN Z 4165
broj knj. ulaska
vijek nastanka
19
godina
mjesto
naziv predmeta
Crnogorska bataljonska zastava
naslov
autor
signatura
tehnika
šivenje
materijal
platno za zastave
dimenzije u cm
šir 112, duž 135
1-8 smještaj
depo
izložba
nacin akvizicije
poklon
datum akvizicije
izvor akviz icije
Gospod a Sonja Đonovic sa Cetinja
poklonila muzeju
stanje
primjedbe
Zastava Gornjocrmnic kog bataljona,
barjaktara Petra Vukalova Đonovic a,
bila je u posjedu Ane Petrove
Đonovic
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Maja Dragicevic
graficka obrada
A. Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ZBIRKA ZASTAVA MKN
NMCG DATA
Strana 91 od91