redni broj
87
inv br
MKN Z 3253
broj knj. ulaska
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Crna Gora
naziv predmeta
Crnogorska zastava
naslov
autor
signatura
tehnika
štampanje, šivenje
materijal
svila
dimenzije u cm
76 x 72,5
1-8 smještaj
MKN I
depo
1, veliki drveni ormar
izložba
nacin akvizicije
datum akvizicije
izvor akviz icije
stanje
Loše. Zastava je na više mjesta
pocijepana, nema ovenjac e, a sa
jedne strane nedostaje veci fragment
svile.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
T. Jovic
graficka obrada
A. Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ZBIRKA ZASTAVA MKN
NMCG DATA
Strana 87 od91