redni broj
83
inv br
MKN Z 3249
broj knj. ulaska
RI XV, IV 14
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Crna Gora
naziv predmeta
Zastava dvorska
naslov
autor
signatura
tehnika
štampanje, šivenje
materijal
pamucni materijal
dimenzije u cm
267,5 x 248
1-8 smještaj
MKN I
depo
1, veliki drveni ormar
izložba
nacin akvizicije
Iz dvors ke zaostavštine
datum akvizicije
izvor akviz icije
stanje
Po cijeloj površini mjestimicno
projedena, na mjestima gdje je
pocijepana šivena je. Na vratu orla i
desnom krilu našivena su dva
parceta bijelog platna sa navezenim
konturama perja. Bijeli rub je propao
pa je sa gornje strane našiveno bijelo
platno.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
T. Jovic
graficka obrada
A. Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ZBIRKA ZASTAVA MKN
NMCG DATA
Strana 83 od91