redni broj
78
inv br
MKN Z 3209
broj knj. ulaska
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Crna Gora
naziv predmeta
Zastava crnogorska dvorska (?)
naslov
autor
signatura
tehnika
slikanje, šivenje
materijal
pamucno platno
dimenzije u cm
157 x 135
1-8 smještaj
MKN I
depo
1, veliki drveni ormar
izložba
nacin akvizicije
Iz dvors ke zaostavštine
datum akvizicije
izvor akviz icije
stanje
Boja je izblijedela, a na dva mjesta
gdje je pocijepana sa donje strane je
našiven komad platna. Zastava je
bila u ramu, pa su duž ivica rupe od
zardalih eksera.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
T. Jovic
graficka obrada
A. Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ZBIRKA ZASTAVA MKN
NMCG DATA
Strana 78 od91