redni broj
75
inv br
MKN Z 3206
broj knj. ulaska
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Crna Gora
naziv predmeta
Zastava crnogorska dvorska?
naslov
autor
signatura
tehnika
štampanje, šivenje
materijal
pamucno platno
dimenzije u cm
307 x 181, 5
1-8 smještaj
MKN I
depo
izložba
nacin akvizicije
Iz dvors ke zaostavštine
datum akvizicije
izvor akviz icije
stanje
Boja sa crvenog platna mjestimic no
otpala, pa ima tragova tamnije boje i
lijepka koji su vjerovatno kasnije
nanošeni. Na jednom mjestu gdje je
pocijepana ruc no je sašivena. Na
rubu platno je na više mjesta
pocijepano. Ono je sa donje strane
postavljeno novim platnom.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
T. Jovic
graficka obrada
A. Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ZBIRKA ZASTAVA MKN
NMCG DATA
Strana 75 od91