redni broj
73
inv br
MKN Z 3204
broj knj. ulaska
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Crna Gora
naziv predmeta
Crnogorska državna zastava
naslov
autor
signatura
tehnika
aplikacija, štampanje,
materijal
pamucni materijal
dimenzije u cm
175 x 140
1-8 smještaj
MKN I
depo
3204/1
izložba
ulazni hol
nacin akvizicije
Iz dvors ke zaostavštine
datum akvizicije
izvor akviz icije
stanje
Konzervirana, u drvenom je ramu.
primjedbe
3204/1- depo 1, veliki drveni omar
vizuelna identifikacija
predmet obradio
T. Jovic
graficka obrada
A. Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ZBIRKA ZASTAVA MKN
NMCG DATA
Strana 73 od91