redni broj
64
inv br
MKN Z 3195
broj knj. ulaska
RI XV sp. IV 2
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
naziv predmeta
Alaj - barjak (knjaz Danilo)
naslov
autor
signatura
tehnika
šivenje, aplikacija, vez
materijal
Pamuk, lan, coha, gajtan, rese
dimenzije u cm
82 x 81
1-8 smještaj
MKN I
depo
izložba
Istorijski muzej
nacin akvizicije
Iz dvors ke zaostavštine
datum akvizicije
izvor akviz icije
stanje
Konzervirana.
primjedbe
Bila na izložbi u Biljardi Crnogorska
vojska - organizacija i uniforme 1830-
1914 (2007-2009. godine)
vizuelna identifikacija
predmet obradio
T. Jovic
graficka obrada
A. Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ZBIRKA ZASTAVA MKN
NMCG DATA
Strana 64 od91