redni broj
59
inv br
MKN Z 3190
broj knj. ulaska
vijek nastanka
godina
mjesto
Italija
naziv predmeta
Savojska dinastic ka ?
naslov
autor
signatura
tehnika
vez, aplikacija
materijal
vuneni materijal
dimenzije u cm
75 x 75
1-8 smještaj
MKN I
depo
ormar u hodniku
izložba
nacin akvizicije
Iz dvors ke zaostavštine
datum akvizicije
izvor akviz icije
stanje
Dobro ocuvana.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
T. Jovic
graficka obrada
A. Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ZBIRKA ZASTAVA MKN
NMCG DATA
Strana 59 od91