redni broj
58
inv br
MKN Z 3189
broj knj. ulaska
vijek nastanka
20
godina
mjesto
SAD
naziv predmeta
Zastava SAD (Sjedinjene americke
države)
naslov
autor
signatura
tehnika
šivenje, vez
materijal
svila
dimenzije u cm
194 x 143
1-8 smještaj
MKN I
depo
ormar u hodniku
izložba
nacin akvizicije
Iz dvors ke zaostavštine
datum akvizicije
izvor akviz icije
stanje
Zastava je u veoma lošem stanju.
Pocijepana po cijeloj površini.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
T. Jovic
graficka obrada
A. Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ZBIRKA ZASTAVA MKN
NMCG DATA
Strana 58 od91