redni broj
37
inv br
MKN Z 1987
broj knj. ulaska
vijek nastanka
godina
1876 - 78
mjesto
Turska
naziv predmeta
turska vojna starješinska /muširska/
naslov
autor
signatura
tehnika
materijal
platno za zastave, c oja, rese
dimenzije u cm
146 x 100
1-8 smještaj
MKN I
depo
izložba
nacin akvizicije
Iz Laboratorije
datum akvizicije
izvor akviz icije
stanje
Fragment jako oštecen, nedostaje
3/4 zastave a i sac uvani dio
rasijenjen i oštecen od rde. Amblemi
takode ošteceni, polumjesecu
nedostaje fragment a zvijezdi dva
kraka i središnja rozeta. Od trake -
pozlac ene sa resama sacuvan samo
manji dio.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
T. Jovic
graficka obrada
A. Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ZBIRKA ZASTAVA MKN
NMCG DATA
Strana 37 od91