redni broj
34
inv br
MKN Z 1984
broj knj. ulaska
vijek nastanka
godina
1828 - 78
mjesto
Turska
naziv predmeta
turska vojna tvrdavska
naslov
autor
signatura
tehnika
materijal
vuna, platna
dimenzije u cm
133 x 198
1-8 smještaj
MKN I
depo
1, veliki drveni ormar
izložba
nacin akvizicije
datum akvizicije
izvor akviz icije
stanje
Jako oštec ena, sastavljena iz više
fragmenata, od polumjeseca
sacuvan samo manji fragment na
jednom licu, na drugom nedostaju
oba amblema. Izmedu sacuvanih
fragmenata nedostaju parc ad.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
T. Jovic
graficka obrada
A. Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ZBIRKA ZASTAVA MKN
NMCG DATA
Strana 34 od91