redni broj
33
inv br
MKN Z 1983
broj knj. ulaska
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Turska
naziv predmeta
turska vojna /fragment/ štabska
nizamskih jedinica
naslov
autor
signatura
tehnika
materijal
platno za zastave
dimenzije u cm
145 x 146
1-8 smještaj
MKN I
depo
1, veliki drveni ormar
izložba
nacin akvizicije
datum akvizicije
izvor akviz icije
stanje
Plavom polju nedostaje veci
fragment u gornjem uglu uz ovenjac u
i manji ugaoni dio desnom uglu. Od
crvenog polja sac uvana samo dva
ugaona dijela a nedostaje
pravougaonik velic ine 84 x 60.
Sac uvani djelovi pocijepani na više
mjesta, izblijedeli i rasijenjeni. Citava
pokrivena crnim mrljama.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
T. Jovic
graficka obrada
A. Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ZBIRKA ZASTAVA MKN
NMCG DATA
Strana 33 od91