redni broj
29
inv br
MKN Z 1979
broj knj. ulaska
vijek nastanka
godina
1876 - 78
mjesto
Turska
naziv predmeta
turska vojna velike neregularne
/bašibozluk/ jedinice
naslov
autor
signatura
tehnika
materijal
platno za zastave, traka sa resama
dimenzije u cm
164 x 206, 5
1-8 smještaj
MKN I
depo
izložba
Istorijski muzej
nacin akvizicije
Iz Laboratorije
datum akvizicije
izvor akviz icije
stanje
Polje zastave na više mjesta
pocijepano i rasijenjeno i nedostaju
manji fragmenti, mrlje od rde i
razlivene bijele boje. Na unutrašnjem
luku polumjeseca nedostaje vec i dio
crvene trake a na suncu manji. Na
donjoj ivici zastave nedostaje vec i dio
crvene trake a na suncu manji. Na
donjoj ivici zastave nedostaje 38 cm.
bijele trake sa resama. Gvozdeni dio
koplja jako korodirao, od drvenog
nedostaje kraj sa šiljkom.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
T. Jovic
graficka obrada
A. Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ZBIRKA ZASTAVA MKN
NMCG DATA
Strana 29 od91