redni broj
4
inv br
MKN Z 1954
broj knj. ulaska
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Turska
naziv predmeta
turska vojna cetna redifskim jedinica
naslov
autor
signatura
tehnika
materijal
platno za zastave, gvožde, drvo
dimenzije u cm
114, x 135
1-8 smještaj
MKN I
depo
1, veliki drveni ormar
izložba
nacin akvizicije
Iz Laboratorije
datum akvizicije
izvor akviz icije
stanje
U relativno dobrom stanju. Na
donjem rubu pocijepana u obliku
pravougaonika od koga prema
ovenjaci ima 5 rupa / vjerovatno od
mitraljeza/ Isto takva oštec enja samo
skoro po sredini zastave / 10 rupa/.
Drveni držac crvotoc an, nedostaje
šiljak na kraju držac a. Gvožde
korodiralo.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
T. Jovic
graficka obrada
A. Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ZBIRKA ZASTAVA MKN
NMCG DATA
Strana 4 od 91