redni broj
39
inv br
MKN PL 2531
broj knj. ulaska
vijek nastanka
XIX
godina
1889
mjesto
Petrograd, Rusija
autor
Radionica P. Ovcenikov, graver E. K.
signatura
tehnika
srebro liveno, gravirano
materijal
srebro (metal)
dimenzije u cm
12,1 x 8,1
smještaj
MKN I
depo
br 2
iz ložba
nacin akvizicije
iz dvorske zaostavštine
naziv predmeta
plaketa
datum akvizicije
stanje
Donja ivica oštec ena sa tri, a lijeva sa
nekoliko manjih zareza.
primjedbe Povodom porinuca ruske oklopnjace "Gangut"
1889
vizuelna identifikacija
predmet obradio
graficka obrada A.Berkuljan
ZBIRKA PLAKETA MKN
naslov
ruska oklopnjac a Gangut
izvor akvizicije
raniji inv br
RI XV sp 3, 85
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
NMCG DATA
strana 39 od 66