redni broj
38
inv br
MKN PL 2530
broj knj. ulaska
vijek nastanka
XIX
godina
1889
mjesto
Petrograd, Rusija
autor
Radionica P. Ovcenikov, graver E. K.
signatura
tehnika
gravirano, liveno srebro
materijal
srebro (metal)
dimenzije u cm
12,1 x 8,1
smještaj
MKN I
depo
br 2
iz ložba
nacin akvizicije
iz dvorske zaostavštine
naziv predmeta
plaketa
datum akvizicije
stanje
po desnoj ivici oštec ena sa 4 zareza.
primjedbe Povodom porinuca u more ruske oklopnjac e
Grazjascij 1889
vizuelna identifikacija
predmet obradio
graficka obrada A.Berkuljan
ZBIRKA PLAKETA MKN
naslov
ruska oklopnjac a Grozjašc ij
izvor akvizicije
raniji inv br
XV, sp 3, br 84
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
NMCG DATA
strana 38 od 66