redni broj
31
inv br
MKN PL 2523
broj knj. ulaska
vijek nastanka
XX
godina
1909
mjesto
Pariz, Francuska
autor
Tony Szirmai
signatura
T. Szirmai (T. Širmai, GL LAT)
tehnika
kovano srebro i bakar
materijal
bakar, srebro; kutija: drvo, papir, svila, somot
dimenzije u cm
7,5x 5,7, kut 11,5 x 8,7
smještaj
MKN I
depo
iz ložba
kraljeva spavaca soba
nacin akvizicije
iz dvorske zaostavštine
naziv predmeta
plaketa
datum akvizicije
stanje
Dobro oc uvana. Kutija oštecena - šarnir
odvojen i na tom mjestu papir poderan.
primjedbe Emitovana povodom medjunarodne
konferencije za automobilski saobracaj u
Parizu 1909.g. Ucesce pojedinih zemalja na
toj konferenciji obiljezeno je tako sto su na
zajednickom osnovnom obliku plakete
dodavana nacionalna obiljezja.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
graficka obrada A.Berkuljan
ZBIRKA PLAKETA MKN
naslov
Uc ešc e CG na medunarodne konferencije o
automobilskom Saobracaju
izvor akvizicije
raniji inv br
XIII, str 3, lis t 3
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
NMCG DATA
strana 31 od 66