redni broj
78
inv br
MKN GR 4164
broj knj. ulaska
vijek
godina
mjesto
Crna Gora
naziv predmeta
grb, vojna oznaka
naslov
Grb perjanika
autor
signatura
tehnika
materijal
pozlata
dimenzije u cm
6,4 x 5,5
smještaj
Muzej Kralja Nikole I
depo
depo
iz ložba
nacin akvizicije
poklon
datum akvizicije
iz vor akvizicije
poklon porodica Abramovic i Mrvaljevic
iz Nikšic a
stanje
Iznad crnogorske krune nedostaje krst (
polomljen)
primjedbe
Nosioci odlikovanja su Filip Grujin
Mrvaljevic ( 1842 - 1912) i njegov sin
barjaktar Božo Filipov Mrvaljevic ( 1877 -
1914), oba poginula u bitkama za Crnu
Goru (na Taraboš i Vuc ji do).
vizuelna identifikacija
predmet obradio
graficka obrada
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ZBIRKA GRBOVA MKN
NMCG DATA
Strana 78 od 78