redni broj
73
inv br
MKN GR 3264
broj knj. ulaska
vijek
godina
mjesto
Crna Gora
naziv predmeta
grb, vojna oznaka
naslov
Austrijski grb
autor
signatura
tehnika
materijal
dimenzije u cm
H - 9, raspon krila 11,5
smještaj
depo
iz ložba
nacin akvizicije
Stari dvorski inventar
datum akvizicije
iz vor akvizicije
stanje
primjedbe
Njemacka oznaka na kapi ili sljemu
vizuelna identifikacija
predmet obradio
graficka obrada
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ZBIRKA GRBOVA MKN
NMCG DATA
Strana 73 od 78