redni broj
71
inv br
MKN GR 3018
broj knj. ulaska
vijek
godina
mjesto
Crna Gora
naziv predmeta
grb, vojna oznaka
naslov
Grb plemenskog kapetana
autor
signatura
tehnika
pozlac eni metal
materijal
dimenzije u cm
6,6 x 5,9
smještaj
MKN I
depo
depo
iz ložba
nacin akvizicije
Poklon Dese Sredanovic sa Cetinja
datum akvizicije
28. IX 1990
iz vor akvizicije
stanje
Dobro ocuvan
primjedbe
Pripadao nekom od clanova porodice
Sredanovic
vizuelna identifikacija
predmet obradio
graficka obrada
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ZBIRKA GRBOVA MKN
NMCG DATA
Strana 71 od 78