redni broj
68
inv br
MKN GR 2562
broj knj. ulaska
vijek
godina
mjesto
Crna Gora
naziv predmeta
grb, vojna oznaka
naslov
Grb - vojnic ka znac ka
autor
signatura
tehnika
bronza kovana pozlacena
materijal
dimenzije u cm
R - 3,2
smještaj
MKN I
depo
depo 1
iz ložba
nacin akvizicije
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Dobro ocuvana.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
graficka obrada
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ZBIRKA GRBOVA MKN
NMCG DATA
Strana 68 od 78