redni broj
65
inv br
MKN GR 1918
broj knj. ulaska
990
vijek
godina
mjesto
Crna Gora
naziv predmeta
grb, vojna oznaka
naslov
Grb oficira
autor
signatura
tehnika
metalna legura
materijal
dimenzije u cm
4,6 x 4,2
smještaj
MKN I
depo
depo 1
iz ložba
nacin akvizicije
Poklon porodice Plamenac
datum akvizicije
iz vor akvizicije
stanje
Korodirao
primjedbe
Pripadao nekom od clanova porodice
Plamenac
vizuelna identifikacija
predmet obradio
graficka obrada
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ZBIRKA GRBOVA MKN
NMCG DATA
Strana 65 od 78