redni broj
35
inv br
MKN GR 537
broj knj. ulaska
vijek
godina
mjesto
Crna Gora
naziv predmeta
grb, vojna oznaka
naslov
Grb krilaša
autor
signatura
tehnika
pozlata
materijal
dimenzije u cm
6 x 11
smještaj
MKN I
depo
depo 1
iz ložba
nacin akvizicije
poklon od Draže Ivovica sa Cetinja
datum akvizicije
iz vor akvizicije
stanje
Dobro ocuvan.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
graficka obrada
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ZBIRKA GRBOVA MKN
NMCG DATA
Strana 35 od 78