redni broj
34
inv br
MKN GR 536
broj knj. ulaska
vijek
godina
mjesto
Crna Gora
naziv predmeta
grb, vojna oznaka
naslov
Grb pješadijskog komandira
autor
signatura
tehnika
materijal
pozlata
dimenzije u cm
5,4 x 5,1
smještaj
MKN I
depo
depo 1
iz ložba
nacin akvizicije
Poklon Gospave ud. Vuka Radovic a iz
Donje Morac e
datum akvizicije
iz vor akvizicije
stanje
pozlata sa grba otpala
primjedbe
Pripadao Božu Radovicu iz Donje
Morac e.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
graficka obrada
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ZBIRKA GRBOVA MKN
NMCG DATA
Strana 34 od 78