redni broj
33
inv br
MKN GR 535
broj knj. ulaska
vijek
godina
mjesto
Crna Gora
naziv predmeta
grb, vojna oznaka
naslov
Grb pješadijskog porucnika
autor
signatura
tehnika
srebro i pozlata
materijal
dimenzije u cm
7 x 6,7
smještaj
MKN I
depo
depo 1
iz ložba
nacin akvizicije
Poklon Gospave ud. Vuka Radovic a iz
Donje Morac e
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
primjedbe
pripadao Božu Radovicu iz Donje Morac e.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
graficka obrada
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ZBIRKA GRBOVA MKN
NMCG DATA
Strana 33 od 78