redni broj
391
inv br
MKN NK 4234
raniji inv br
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Pojas srebrni
lokalni naziv
Cemer
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna, ukrasna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
filigran, livenje
materijal
srebro, staklo
dimenzije
87 x 5; ploc a (9x5); traka (20;21 x4)
težina
smještaj
MKN
depo
1, kasa, pol.
izložba
nacin akvizicije
poklon
datum akvizicije
23. VIII 1995
izvor akvizicije
Milica Popivoda iz Beograda. Cemer je
pripadao Cetni Samardžic iz Nikšica
(tetka Milicinog muža, od Draškovica
sa Ceva).
stanje
Ocuvan
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
graficka obrada
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
Samardž ic Cetna, Nikšic
NMCG DATA
strana 391 od 391