redni broj
389
inv br
MKN NN 4230
raniji inv br
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Košulja djecja
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
šivenje
materijal
c enar, platno
dimenzije
40, šir. 39, duž rukava 29
težina
smještaj
MKN
depo
1, kasa, pol. 7
izložba
nacin akvizicije
dvorska zaostavština
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Fragmentarno oštecena. Cenar na više
mjesta pocijepan.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 389 od 391