redni broj
387
inv br
MKN NN 4228
raniji inv br
RI XV sp XIII 49
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Suknja
lokalni naziv
vijek nastanka
20
godina
1911
mjesto
Srbija
funkcija
upotrebna, ukrasna
proizvodac -
radionica
grupa
srbijanska
signatura
tehnika i nacin obrade
tkanje, šivenje, vez
materijal
vunena preda i konac, pozlacene niti, s
dimenzije
104,5; šir. 233
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar 2
izložba
nacin akvizicije
dvorska zaostavština
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Fragmentarno oštecena. Na nekoliko
mjesta pokidan konac.
primjedbe
Dio srbijanske narodne nošnje - kostim
knjaginje Natalije na balu u Topolici.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
Petrovic Natalija
NMCG DATA
strana 387 od 391