redni broj
381
inv br
MKN NN 3263
raniji inv br
broj knjige ulaska
2/2000
naziv predmeta
Jelek
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
šivenje, zlatovez
materijal
tkanina - c oha, metalna dugmad, pozlac
dimenzije
45,5x51
težina
smještaj
MKN
depo
izložba
Odžaklija, v. 6
nacin akvizicije
poklon
datum akvizicije
21. III 2000
izvor akvizicije
Bukumir Radoslav i Dragoslav,
Beograd
stanje
Fragmentarno oštecen. Coha je
mjestimicno pohabana.
primjedbe
Jelek je bi vlasni[tvo njihovih roditelja
Aleksandra I Janice Bukumir iz Berana
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
Bukumir Aleksandar
NMCG DATA
strana 381 od 391