redni broj
373
inv br
MKN EPUD 2988
raniji inv br
RI XIV 94
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Lula
lokalni naziv
Simsija
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Turska
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
muslimanska
signatura
tehnika i nacin obrade
filigran, granulacija
materijal
metal - srebro, cilibar, drvo
dimenzije
45, duž. Kamiša lule - 3, h c ašice 2,5
težina
smještaj
MKN
depo
1, kasa, polica 4
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1951
izvor akvizicije
zaostavština prof Batuta, za 5000
dinara, Djelovodni protokol broj 45/
1951.
stanje
Fragmentarno oštecena. Srebro
oksidiralo, c oha je mjestimicno
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
Cengic Smail aga
NMCG DATA
strana 373 od 391