redni broj
368
inv br
MKN NN 2983
raniji inv br
RI VIII 265
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Kapa
lokalni naziv
Samur - kapa
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
šivenje (rucno)
materijal
Krzno - samurovina, velur, pozlac ene ni
dimenzije
R - 21, h - 13 (h zadnjeg dijela 9), h
dijela od velura - 29
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar 8
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1948
izvor akvizicije
Martinovic B. Đuro, Cetinje, za sumu
od 500 dinara. Djelovodni protokol broj
626/48.
stanje
Fragmentarno oštecena. Na prednjem
dijelu nema krzna. Dio od velura je
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
Martinovic Prelov Đuro
NMCG DATA
strana 368 od 391