redni broj
366
inv br
MKN EMU 2981
raniji inv br
RI I 594
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Gusle
lokalni naziv
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
Grb cara Uroša/Makedonije, Crne
Gore, Bosne i Hercegovine/Srbije
tehnika i nacin obrade
duborez, proboj, urezivanje, rovašenje
materijal
drvo - javor; koža - jareca
dimenzije
73; varjaca 27x20x8,5
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar u hodnik
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1948
izvor akvizicije
Đuranovic Andrija, za sumu od 2400
dinara. Djelovodni protokol broj
795/1948.
stanje
Fragmentarno oštecene. Nedostaju
strune i gudalo.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 366 od 391