redni broj
364
inv br
MKN EMU 2979
raniji inv br
RI I 574
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Gusle
lokalni naziv
vijek nastanka
20
godina
1907
mjesto
Crna Gora - Grahovo
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
Markovic R. Đorrdije
grupa
crnogorska
signatura
18 Maj 1907; divni zvuci srpskijeh
gusala/vjekovjec nu slavu
tehnika i nacin obrade
proboj, duborez, rovašenje
materijal
drvo - javor, koža
dimenzije
84; duž. Varjace 31,5x24,5
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar u hodnik
izložba
nacin akvizicije
dvorska zaostavština
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Fragmentarno oštecene. Nedostaju
strune.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 364 od 391