redni broj
349
inv br
MKN ENK 2964
raniji inv br
Sp XVIII 25
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Igla
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
ukrasna
proizvodac -
radionica
grupa
muslimanska
signatura
tehnika i nacin obrade
livenje, filigran
materijal
metal - srebro, gvožde
dimenzije
19,5; glava 7,5: R romboida - 3,5
težina
smještaj
MKN
depo
1, kasa polica 4
izložba
nacin akvizicije
poklon
datum akvizicije
1945
izvor akvizicije
Povjereništvo za trgovinu i industriju
Crne Gore
stanje
Fragmentarno oštecena. Mjestimicno
korodirala.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 349 od 391