redni broj
348
inv br
MKN ENK 2963
raniji inv br
Sp XVIII 15
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Igla za kosu (par)
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
ukrasna
proizvodac -
radionica
grupa
muslimanska
signatura
tehnika i nacin obrade
livenje, filigran
materijal
metal - srebro
dimenzije
R - 5,5; duž igle - 10,5
težina
smještaj
MKN
depo
izložba
Istorijski muzej Crne Gore
nacin akvizicije
poklon
datum akvizicije
1945
izvor akvizicije
Povjereništvo za trgovinu i industriju
Crne Gore
stanje
Fragmentarno oštecena. Na glavi jedne
igle nedostaje staklena pasta.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 348 od 391