redni broj
345
inv br
MKN ENK 2960
raniji inv br
Sp XVIII 12
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Naušnica (par)
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
ukrasna
proizvodac -
radionica
grupa
muslimanska
signatura
tehnika i nacin obrade
livenje, iskucavanje, filigran, glacanje
kamena
materijal
metal - bakar posrebreni, lancici, naran
dimenzije
9,5; 2x1,8; 2,7x1,9
težina
smještaj
MKN
depo
1, kasa polica 4
izložba
nacin akvizicije
poklon
datum akvizicije
1945
izvor akvizicije
Poklon Povjereništva za trgovinu i
industriju Crne Gore
stanje
Ocuvane u cjelosti.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 345 od 391