redni broj
326
inv br
MKN ENK 2941
raniji inv br
RI VIII 160
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Narukvica
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
ukrasna
proizvodac -
radionica
grupa
signatura
tehnika i nacin obrade
filigran
materijal
metal - srebro
dimenzije
17; duž. Lanca - 4; R obruca
težina
smještaj
MKN
depo
1, kasa, polica 5
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1947
izvor akvizicije
Veljovic Tanasije, Cetinje, za sumu od
100 dinara. Djelovodni protokol broj
455/1947.
stanje
Fragmentarno oštecena. Na jednom
obrucu nedostaje trougaona mreža.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 326 od 391