redni broj
325
inv br
MKN ENK 2940
raniji inv br
RI VIII 159
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Narukvica
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
ukrasna
proizvodac -
radionica
grupa
signatura
tehnika i nacin obrade
kovanje
materijal
Metal - srebrni novac
dimenzije
26, duž lancica 4,5
težina
smještaj
MKN
depo
izložba
Odžaklija, vitrina 2
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1947
izvor akvizicije
Veljovic Tanasija, Cetinje, za sumu od
150 dinara. Djelovodni protokol broj
455/1947.
stanje
Fragmentarno oštecena. Na dva
novcica se otkacila spiralno savijena
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 325 od 391