redni broj
319
inv br
MKN ENK 2934
raniji inv br
RI VIII 216
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Pojas, srebrni
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Turska
funkcija
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
filigran, upletanje, pozlata
materijal
metal - srebro
dimenzije
76x3 , kopca 11x6
težina
smještaj
MKN
depo
depo, kasa pol. 3
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1948
izvor akvizicije
Spahic Andelija, za sumu od 3600
dinara. Djelovodni protokol broj
505/1948.
stanje
Ocuvan u cjelosti.
primjedbe
Do 1979. u stalnoj postavci Državnog
muzeja. Odž aklija ormar 13.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 319 od 391