redni broj
317
inv br
MKN ENK 2932
raniji inv br
RI VIII 182
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Pojas, srebrni
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
ukrasna, upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
filigran, pozlata
materijal
metal - srebro
dimenzije
80x4,5
težina
smještaj
MKN
depo
1, kasa pol. 3
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1947
izvor akvizicije
Radovanovic Bose, Cetinje, za sumu
od 2500 dinara, Djelovodni protokol
broj 1098/1947.
stanje
Fragmentarno oštecen. Pokidan na dva
mjesta, tri plocice su iskrivljene i na
primjedbe
Do 1979. godine u stalnoj postavci
Državnog muzeja. Odžaklija ormar 13.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 317 od 391