redni broj
316
inv br
MKN ENK 2931
raniji inv br
RI VIII 281
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Pojas, srebrni
lokalni naziv
Cemer
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
ukrasna, upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
filigran, livenje
materijal
metal - srebro
dimenzije
50; ploce 10x6,5 (srednja 10x8)
težina
smještaj
MKN
depo
1, kasa polica 3
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1955
izvor akvizicije
Baošic Mihailo, Kolašin, za sumu od
20.000 dinara. Djelcovodni protokol
broj 361/1955.
stanje
Fragmentarno oštecen. Na jednoj
rozeti nedostaje kamen.
primjedbe
Do 1979. godine u stalnoj postavci
Državnog muzeja. Odžaklija ormar 13.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 316 od 391