redni broj
314
inv br
MKN ENK 2929
raniji inv br
RI VIII 277
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Pojas, srebrni
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
ukrasna, upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
filigran, livenje
materijal
metal - srebro
dimenzije
47,5; 9,5x5 (srednja 9,5x7,5)
težina
smještaj
MKN
depo
1, kasa polica 3
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1955
izvor akvizicije
Radonjic Vidosava, Cetinje, za sumu
od 15.OOO dinara. Djelovodni protokol
broj 251/1955.
stanje
Ocuvan u cjelosti.
primjedbe
Do 1979. godine u stalnoj postavci
Državnog muzeja. Odžaklija ormar 9.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 314 od 391