redni broj
312
inv br
MKN ENK 2927
raniji inv br
RI XV sp III 8
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Pjas, srebrni
lokalni naziv
Cemer
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
ukrasna, upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
kovanje, iskucavanje, filigran, nijelo
materijal
metal - srebro
dimenzije
52,5; ploce 7,5x8 (srednja 7,5x14,3)
težina
smještaj
MKN
depo
1, kasa, polica 2
izložba
nacin akvizicije
dvorska zaostavština
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Fragmentarno oštecen. Mjestimicno
oksidirao.
primjedbe
Cemer je pripadao jednoj od sestara
knjaza Danila.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
Petrovic Rake (Joke, Make, Jane)
NMCG DATA
strana 312 od 391