redni broj
297
inv br
MKN NN 2912
raniji inv br
RI VIII 176
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Kapa
lokalni naziv
Kapa
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
Brkuljan Pero
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
šivenje, zlatovez
materijal
tkanina - c oha, svila, pozlaceni gajtani i
dimenzije
R 16, h - 7
težina
smještaj
MKN
depo
izložba
Odžaklija vitrina 5
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1947
izvor akvizicije
Brkuljan Pero, Nikšic, za sumu od 300
dinara. Djelovodni protokol broj 997/47.
stanje
Fragmentarno oštecena.
primjedbe
Do 1979. u stalnoj postavci Državnog
muzeja. Odž aklija ormar 7.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 297 od 391