redni broj
283
inv br
MKN NN 2898
raniji inv br
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Košulja
lokalni naziv
Košulja
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
šivenje, vez
materijal
tkanina - svila - c enar, pozlac ene i svile
dimenzije
90x43; duž. rukava - 58
težina
smještaj
MKN
depo
1, kasa, pol. 7
izložba
nacin akvizicije
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Fragmentarno oštecena. Na lednom
dijelu c enar pocijepan.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 283 od 391