redni broj
277
inv br
MKN NN 2892
raniji inv br
RI VIII 87
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Jaketa
lokalni naziv
Jaketa
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje
materijal
tkanina - pliš, pozlaceni gajtani
dimenzije
42x43; duž. rukava 61
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar 14
izložba
nacin akvizicije
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Fragmentarno oštecena. Pliš na
ledima, ispod desnog rukava pocijepan
primjedbe
Do 1979. godine u stalnoj postavci
Državnog muzeja. Odžaklija ormar 13.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 277 od 391