redni broj
272
inv br
MKN NN 2887
raniji inv br
RI VIIII 112
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Koret
lokalni naziv
Koret
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje, zlatovez
materijal
tkanina - c oha, pozlacene niti i gajtani
dimenzije
120x38
težina
smještaj
MKN
depo
depo, ormar u ho
izložba
nacin akvizicije
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Fragmentarno oštecen. Coha je na
nekoliko mjesta projedena, a na tri
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 272 od 391